top of page

Kevad südames

Kevad on looduses suurte muutuste aeg. Kõik tärkab, õitseb, kasvab. Läheme looduse kevadistele toimetustele kaasa elama ja endale uusi tuttavaid otsima.  

• Uurime millised märgatavad ja märkamatud muutused kevadel looduses toimuvad.

• Õpime levinumaid taimi tundma

• Kuulame linnulaulu

• Mängime vahvaid õuesõppemänge

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Lasteaia programmis õpime kevadist loodust tundma mängude ja erinevate uurimisülesannete abil. 

Esimese kooliastme programmis pöörame rohkem tähelepanu aastaaegade vaheldumisega seotud muutuste märkamisele ja liigilisele mitmekesisusele.

Teise kooliastme programmis lisandub ilma vaatlemine ning taime- ja loomaliikide kohastumise ja eluviiside uurimine.

Programmi sisu

Tutvumine ja retke reeglid 

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. Uuritakse kaardilt retke marsruuti ja lepitakse õpetaja ja grupiga kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse

Retkejuht tutvustab õppeprogrammi eesmärke ja kava. Mängu abil tehakse selgeks, milliseid kevade märke on õpilased juba märganud.

Loodusretk 
 • Loodusrajal liikudes tehakse peatused erinevate puude juures, kus retkejuht nende määramistunnuseid näitab, räägib puude paljunemisest ja koos korratakse üle, mis on õis, seeme, vili.

 • Rühmatööna teevad õpilased kiire ülevaate kohalikust taimestikust ja selle mitmekesisusest. Mängitakse jooksumängu taimede õppimiseks.

 • Jätkatakse ilmavaatlustega. Hinnatakse tuule suunda ja kiirust, pilvisust ja õhutemperatuuri.

 • Tehakse väike paus linnulaulu kuulamiseks. Pildimaterjali abil tutvutakse kuuldud lindudega.  

 • Pannakse paarides kokku metsloomade aastaringi pusle. Tutvustatakse teistele õpilastele ühe loomaliigi kevadist elu.

Kokkuvõte 

Lõpuringis korratakse üle nähtud liigid ja saadud teadmised. Iga õpilane saab anda tagasisidet retkel kogetu ja õpitu kohta. 

Õpitulemused

Õpilane: 

 • Tunneb rõõmu looduses viibimisest

 • Tunneb levinumaid kodumaiseid taimeliike

 • Oskab lihtsalt kirjeldada taimede paljunemist.

 • Oskab kirjeldada ilma.

 • Tunneb ära vähemalt ühe laululinnu ja tema häälitsuse.

 • Mõistab soojuse ja valguse muutuste mõju loomade elutingimustele.

Kus? Mis? Kes?

Sihtgrupp:

Lasteaed

1-3 klass I kooliaste

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

Saame korraga vastu võtta mitu klassi või lasteaiarühma. Igale kambale tuleb kaasa üks retkejuht.

Läbiviimise kohad:

 

Tallinnas:

Harku metsa loodusrada

Pääsküla matkarada

Glehni park Nõmmel

Pirita jõeoru maastikukaitseala

Paljassaare hoiualal

Linnast väljas:

Tädu loodusõpperada

Keila-Joa park

Saku rabametsa rajad

Tabasalu loodusõpperada

Paunküla mägede matkarajad

RMK Meremõisa telkimisala

Valgejärve matkarada

Hind:

160€ ühele klassile või lasteaiarühmale

Juhis õpetajale

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 

 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.

Varustus: 

Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist.

 

Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad ja varuks vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

light green watercolor bubble.jpg

Kui soovid matka tellida või enne veidi nõu pidada

bottom of page