top of page

Puukool

0 Märgis_page-0001.jpg

Puukooli programm teeb puudega sõbraks! Ja nii on palju põnevam looduses käia. Õpime ka puudega seotud elustikku märkama ja sedakaudu laste loodushoiumusklit kasvatama.

 • Mängulisel puukooli retkel õpitakse meie kodumaiseid puid ja põõsaid tundma.

 • Uurime ka neid liike, kes puude lähedal kasvavad ja elutsevad.

 • Meenutame puudega seotud mõistatusi, rahvajutte ja uskumusi.

 • Mõtiskleme selle üle, kuidas metsale heaks sõbraks olla ja kuidas puud meile abiks on

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Lasteaia programmis on peamiseks puuliikide õppimine mängude ja erinevate uurimisülesannete abil. 

Esimese kooliastme programmis lisandub puudega seotud elustiku tundmaõppimine ja lihtsamate mõõtmiste läbiviimine.

Teise kooliastme programm keskendub metsakoosluse kirjeldamisele, metsade tähtsuse ja säästva kasutamise teemadele.

Programmi sisu

Tutvumine ja retke reeglid 

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. Uuritakse kaardilt retke marsruuti ja lepitakse õpetaja ja grupiga kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse

Retkejuht tutvustab õppeprogrammi eesmärke ja kava. Mängu abil tehakse selgeks, millised on õpilaste eelnevad teadmised tuntumate puuliikide kohta. 

Loodusretk 
 • Loodusrajal liikudes tehakse peatused erinevate puude juures, kus retkejuht nende määramistunnuseid näitab, räägib puudega seotud lugusid ja annab õpilastele lihtsaid ülesandeid puude tundmaõppimiseks. 

 • Kahes erinevas metsatüübis õpitakse vaatluste ja pildimaterjali abil tundma puudega seotud elustikku ja hinnatakse metsa liigirikkust. 

 • Praktiline ülesanne puude kõrguse ja ümbermõõdu väljaselgitamiseks. 

 • "Metsa istutamise" mäng ja arutelu säästva metsanduse teemal. (I ja II kooliastmega)

 • "Mets kui varandus" mäng metsa ökosüsteemiteenuste teadvustamiseks ja metsade tähtuse hindamiseks. (II kooliastmega) 

Kokkuvõte 

Lõpuringis korratakse üle metsas tuttavaks saanud puuliigid ja iga õpilane saab anda tagasisidet retkel kogetu ja õpitu kohta. 

Õpitulemused

Õpilane: 

 • Tunneb rõõmu looduses viibimisest

 • Tunneb levinumaid kodumaiseid puuliike

 • Eristab puid, põõsaid, puhmaid ja rohttaimi

 • Mõistab, et metsakoosluses on kõik omavahel seotud

 • Väärtustab metsade elurikkust ja oskab metsas keskkonnasõbralikult käituda

 • Mõistab metsade tähtsust inimestele

Kus? Mis? Kes?

Sihtgrupp:

Lasteaed

1-3 klass I kooliaste

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

Saame korraga vastu võtta mitu klassi või lasteaiarühma. Igale kambale tuleb kaasa üks retkejuht.

Läbiviimise kohad:

 

Tallinnas:

Harku metsa loodusrada

Pääsküla matkarada

Glehni park Nõmmel

Pirita jõeoru maastikukaitseala

Paljassaare hoiuala

Linnast väljas:

Tädu loodusõpperada

Keila-Joa park

Saku rabametsa rajad

Tabasalu loodusõpperada

Paunküla mägede matkarajad

RMK Meremõisa telkimisala

Valgejärve matkarada

Hind:

160€ ühele klassile või lasteaiarühmale

Juhis õpetajale

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 

 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.

Varustus: 

Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist.

 

Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad ja varuks vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

bottom of page