top of page

Matkaselli ABC

0 Märgis_page-0001.jpg

Kuidas looduses liikuda nii, et hea oleks nii sul kui loodusel? Milline on hea matkakaaslane? Nendest küsimustest saavad alguse mõnusad retked nii kooliajal kui hiljem. 

 • Nuputame, mida panna matkakotti ja mida koju jätta.

 • Mõtiskleme, mida teha siis, kui ära eksid.

 • Meisterdame veefiltri või õpime lõket tegema.

 • Harjutame koostööd

 • Uurime põgusalt kaarti

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Esimese kooliastme programm keskendub rohkem matka kavandamisele ja ohutusele.

Teise kooliastmega pöörame rohkem tähelepanu loodushoiule ja suhetele matkagrupis. Aga mõistagi uurime retkel ka kõike põnevat, mis teekonnale jääb.

Programmi sisu

Kus? Mis? Kes?

Tutvumine ja retke reeglid 

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. 

Retkejuht tutvustab marsruuti ja retke kava. Lepitakse kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse

Uuritakse matkaraja kaarti ja ühiselt kirjeldatakse, millisel maastikul retke käigus liigutakse.

Loodusretk 

Vaata ringi 

 • Õpilased võtavad paaridesse. Üks paariline kirjeldab mingit lähiümbruses olevat objekti ja teine peab ära arvama, millest juttu on. 

 • Võetakse appi kompass ja võimalusel päike ning nüüd kirjeldavad õpilased üksteisele ühe objekti asukohta ilmakaartest lähtuvalt.

 • Pannakse silmad kinni ja ühe-kahe minuti jooksul kuulatakse, milliseid inimasustuse ja loodusega seotud helisid kuulda on.

 • Kokkuvõttes räägib retkejuht, miks on oluline looduses liikudes silmad-kõrvad lahti käia ja milliseid märke tähele panna, kui oled eksinud.

Matkakoti pakkimine

 • Retkejuhi seljakotil on palju erinevaid taskuid ja kotis palju imelikke asju. Õpilased teevad esmalt kolmes rühmas kordamööda tegutsedes koti tühjaks. Siis antakse neile edasised juhised ja õpilased asuvad asju sorteerima vastavalt sellele, kas need peaksid matkal kaasas olema või mitte. Pööratakse tähelepanu, et kott oleks võimalikult kerge ja varustus keskkonnasõbralik, tervislik ja asjakohane.

 • Retkejuht teeb teemast kokkuvõtte ja lapsed saavad soovi korral öelda, mis on nende seljakotis hetkel kõige tähtsam asi ja mis asi oleks võinud hoopis koju jääda.

Vesi

Matkakoti pakkimise mängus selgus, et vesi on kindlasti üks tähtsamaid asju, mis matkal vajalik. Arutleme, kust joogivett saada, milline on puhas vesi ja kuidas vett puhastada. Valmistame rühmatöödena ise lihtsa veefiltri ja testime üht poest ostetud veefiltrit.

Ohud

 • Olenevalt laste vanusest mängime ise läbi mõned ohtlikud olukorrad või loeb retkejuht ette probleemülesande ja õpilased nuputavad, kuidas neid lahendada. 

 • Harjutame abi kutsumist ja ohtude märkamist rollimängu abil.

 • Otsime ümbruskonnast koha, kuhu eksimise korral võiks endale onni ehitada.

Meeskonnamäng

 • Teeme läbi eakohase meeskonnamängu ja räägime, milline on hea matkakaaslane. Retkejuht toob välja mõned matkajatega ette tulevad situatsioonid ja õpilased pakuvad erinevaid viise, kuidas kaaslast aidata.

Loodushoid

 • Õpilased jutustavad rühmades piltide abil, millist mõju avaldab inimtegevus looduskeskkonnale. Retkejuht räägib, kuidas inimese ja looduse suhe on aja jooksul muutunud. Õpilased toovad näiteid oma elust.

Kokkuvõte

Tuuakse ühiselt välja hea matkaselli omadused ja oskused. Meenutatakse, mida ja keda retkel nähti. Lõpumängu käigus saab iga laps välja tuua 1-3 teadmist või elamust, mille ta matkalt koju viib ja anda suulist tagasisidet retke õnnestumise kohta.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

Saame korraga vastu võtta mitu klassi. Igale kambale tuleb kaasa üks retkejuht.

Läbiviimise kohad:

 

Tallinnas:

Harku metsa loodusrada

Pääsküla matkarada

Glehni park Nõmmel

Pirita jõeoru maastikukaitseala

Paljassaare hoiualal

Linnast väljas:

Tädu loodusõpperada

Keila-Joa park

Saku rabametsa rajad

Tabasalu loodusõpperada

Paunküla mägede matkarajad

RMK Meremõisa telkimisala

Valgejärve matkarada

Majakivi-Pikanõmme loodusõpperada

Hind:

160€ ühele klassile

Juhis õpetajale

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 

 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.

Varustus: 

Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist.

 

Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad ja varuks vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

Õpitulemused

Õppeprogrammi üheks suureks eesmärgiks on, et õpilane teaks, kuidas ohuolukorras turvalistelt käituda ja abi kutsuda ning väärtustaks koostööd ja üksteise abistamist.

I kooliaste

 • Kasutab maastikuga tutvumisel teadlikult kõiki oma meeli

 • Oskab seljakotti pakkida ja matka kavandamisel arvestada aastaajast tulenevate tingimustega

 • Oskab kompassi või päikese järgi ilmakaari määrata.

 • Teab, mis on kaardi legend, leppemärgid ja -värvid. Oskab kaardi abil maastikku kirjeldada.


II kooliaste

 • Teab, kust saada joogivett ja kuidas seda välitingimustes puhastada.

 • Toob näiteid inimtegevuse mõjust looduskeskkonnale.

 • Oskab selgitada looduskaitse vajalikkust.

 • Kirjeldab, kuidas ära hoida õnnetusjuhtumeid.

bottom of page