top of page

Sookollide saladused

Sood on müstilised maastikud, mis pakuvad üheaegselt nii rahu kui põnevust. Matkame seal mätastel hüpeldes, räätsadega rassides või hoopis laudteedel jalutades. 

 • Mis on soo ja mis on raba?

 • Kuhu astuda, kuhu mitte?

 • Kes soos elavad?

 • Mis on turvas?

 • Mis teeb sood eriliseks?

 

Neile küsimustele leiame vastused sookollide jälgedes käies. Lisaks tutvume turbasamblaga, nuusutame sookailu ja uurime teisi sootaimi.

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Lasteaia programmis on peamiseks soodega tutvumine mängude ja erinevate uurimisülesannete abil. 

Esimese kooliastme programmis lisandub soodega seotud elustiku tundmaõppimine ja liikidevaheliste seoste märkamine.

Teise kooliastme programm keskendub soode tähtsuse ja soo kui elukeskkonna uurimisele. 

Programmi sisu

Kus? Mis? Kes?

Tutvumine ja retke reeglid 

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. 

Retkejuht tutvustab marsruuti ja retke kava. Lepitakse kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse

Retkejuht tutvustab õppeprogrammi eesmärke ja kava. Mängu abil tehakse selgeks, millised on õpilaste eelnevad teadmised ja kogemused soode ja rabade teemal.

Loodusretk ​
 • Loodusrajal liikudes tehakse peatused erinevate sootaimede juures, kus retkejuht nende määramistunnuseid näitab, räägib nendega seotud lugusid ja annab õpilastele lihtsaid ülesandeid valitud liikide tundmaõppimiseks. Kindlasti vaadatakse koos turbasamblaid, sookailu ja marjataimi. 

 • Räägitakse soode kujunemisest ja ehitatakse käepärastest vahenditest soo mudel.

 • Mängitakse toiduahela mängu (I ja II kooliastmega) või meisterdatakse sookolli pilte (lasteaialastega).

 • Uuritakse turvast, turbasamblaid ja soovett ja võrreldakse neid mõne teise kasvukoha muldade ja taimedega. 

 • Kuulatakse soo hääli ja retkejuhi juttu vanadest uskumustest ja soolegendidest.

Kokkuvõte

Lõpuringis korratakse mänguliselt üle soos tuttavaks saanud liigid ja iga õpilane saab anda tagasisidet retkel kogetu ja õpitu kohta. 

Õpitulemused

Õpilane:

 • Tunneb rõõmu looduses viibimisest

 • Tunneb levinumaid sootaimi

 • Oskab kirjeldada sood elukeskkonnana

 • Oskab koostada toiduahelaid

 • Teab soode arenguetappe

 • Mõistab soode tähtsust ja kaitse vajadust

Sihtgrupp:

Lasteaed

1-3 klass I kooliaste

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

Saame korraga vastu võtta mitu klassi või lasteaiarühma.

Igale kambale tuleb kaasa üks retkejuht.

Läbiviimise kohad:

 

Tallinnas:

Harku metsa loodusrada

Pääsküla matkarada

Kloostrimetsa soo

Linnast väljas:

Mukri raba

Paunküla mägede matkarajad

Valgejärve matkarada

Majakivi-Pikanõmme loodusõpperada

Viru raba

Hind:

160€ ühele klassile või rühmale

290€ RÄÄTSARETK ühele klassile

Juhis õpetajale

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 

 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.

Varustus:

Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist.

 

Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad ja varuks vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

bottom of page